Teknik
Riiport består av en automatisk körjournal som pluggas in i diagnosuttaget (OBD-II). Alla bilar efter 1996 är enligt lag utrustade med diagnosuttag (OBD-II). Kommunikationen mellan modulen och fordonet sker på CAN-bussen och K-line. Enheten kommunicerar via GPRS, över mobilnätet GSM, och kan presentera förvalda uppgifter om en bil på riiport.com. Riiport ger även information om felkoder, serviceintervaller, mätarställning, bränslevolym i tank etcetera.

Som första produkt i världen är Riiport utrustad med Telenors eSIM, ett chipbaserat och lödbart SIM. Det är speciellt framtaget för bland annat fordonsapplikationer och uppfyller de höga krav som ställs för dessa tillämpningar.De flesta diagnosverktyg klarar endast av motorstyrning. Riiport är ett unikt diagnosverktyg som visar tillverkarspecifika felkoder, vilket innefattar hela bilen. Det vill säga, Riiport läser även felkoder från transmission och komfortsystem.

Informationen från Riiport ska ses som ett underlag men kan behöva kompletteras. Eftersom Riiport skickar information via SIM-kort och är beroende av mobiltäckning kan det ibland innebära att det blir en fördröjning av skickad information. Så fort det finns täckning skickas informationen till riiport.com