Citat om Riiport


"Jag rekommenderar starkt andra kunder till att använda Riiport, både för deras egen skull och för företagets."
Henrik Swahn - Kärnhem


"Månadssammanställningen går på ett ögonblick, bara att sätta in i pärmen"
Kent Christensen – Davidsons Trafikskola


"Äntligen en produkt som använder tillgänglig teknik på ett imponerande sätt! Riiport ger mig full kontroll på min bil genom en enkel hemsida. Denna lösning sparar mig enormt med tid varje vecka."
Hampus Spångwall - ITS Nordic


"Riiport är ett smidigt och användarvänligt system. Tar ingen plats i bilen och skickar data med förträfflig säkerhet."
Henrik Swahn - Kärnhem


"Fördelen med Riiport är att man inte behöver skriva i bilen eller alltid ha papper tillhands. Det går inte att glömma att föra journal."
Mats Samuelsson - Fotograf Mats Samuelsson AB