Körjournal
Få total kontroll över din bil. Riiport är marknadens mest kraftfulla körjournal.

Med Riiport får du en komplett körjournal där körinformation uppdateras i realtid – all viktig information om bilen och körjournalen finns samlad på riiport.com.

• Tid vid start och stopp
• Mätarställning vid start och stopp
• Körsträcka
• Serviceinformation
• Tjänst/privat – välj direkt i bilen


Bilägaren har även möjlighet att slå ihop flera resor liksom att dela upp resor. Körjournalen kan även exporteras till pdf och Excel.

Riiport är fullt korrigerbar (mätarställning, datum, privat/tjänst, text, slå ihop/dela upp resor).

För att underlätta arbetet med att skriva in text till resor har vi tagit fram, Förvalda destinationer. Förvalda destinationer är en funktion som är styrd av tid och datum.

Exempelvis, alla resor som körs 1-5 kilometer mellan 7:45 och 8:15 på vardagar är till jobbet och räknas då som arbetsrelaterade resor.

Ett annat exempel kan vara, alla resor, oavsett avstånd eller klockslag, som sker under lördag och söndag märks som privata.

För att enklare hålla ordning på resorna kan bilägaren välja att få påminnelse till den privata e-posten.

Informationen från Riiport ska ses som ett underlag men kan behöva kompletteras. Eftersom Riiport skickar information via SIM-kort och är beroende av mobiltäckning kan det ibland innebära att det blir en fördröjning av skickad information. Så fort det finns täckning skickas informationen till riiport.com