Personlig integritet
Riiport visar dig bilens status och är samtidigt mån om din personliga integritet. Många körjournaler idag är utrustade med GPS, en funktion som anställda kan känna obehag inför. Med Riiport får du en större frihet och relationen med arbetsgivaren bygger mer på tillit än övervakning.

Du kan känna dig säker att använda Riiport, den enda information som visas om din bil är bilmodell, bilmärke samt årsmodell. När en bilverkstad väljer att kontakta dig, kommer de även att kunna se delar av bilens chassinummer. Detta är information som endast de anslutna bilverkstäderna kan se. Du väljer själv hur du vill bli kontaktad, via e-post, sms (inget nummer visas), telefon eller via Riiport live.

Att utrusta elektroniska körjournaler med GPS i syfte att övervaka personal kan strida mot PUL (personuppgiftslagen) i de fall de anställda inte samtyckt till det. Flera fall har uppmärksammats av Datainspektionen och det kan ibland vara svårt att påvisa företagets syfte med GPS. Av hänsyn till den personliga integriteten är Riiport inte utrustad med GPS.