Riiport är under vidareutveckling
Just nu går det inte att beställa Riiport på grund av vidareutveckling av systemet. Befintliga kunder påverkas inte då utvecklingen sker parallellt med det system som används idag.