Nyheter


Nya funktioner

Förvalda destinationer kan nu tas bort, det görs med ett litet kryss framför namnet på destinationen i listan under denna sidan.


Dessutom har körjournalssignering implementerats. Detta är ett enkelt sätt där körjournaler som ingår i en bilflotta kan signeras fram till ett visst datum. Detta för att verifiera den så att er flottägare kan se och skriva ut er körjournal för att lätt använda den i exempelvis bokföringssyfte.

För att signera er körjournal så är det bara att skriva in datumen ni vill signera fram till på er körjournal, och sedan kan flottägaren få tag på er signerade körjournal på denna sidan.