Riiport live
Riiport live är er plattform där ni får överblick över hela bilflottan och ser statusen på alla bilar. Har det kanske uppkommit en felkod? Börjar det bli dags för service? Är bränslenivån låg hos någon av bilarna?

Riiport live är även ett kommunikationsforum mellan företaget och de anslutna bilverkstäderna.

Få kompletta offerter med prisförslag från de anslutna bilverkstäderna då en felkod uppkommit.

Ni väljer hur ni vill kommunicera med bilverkstäderna via Riiport live, e-post, sms eller telefon.

När ni har fått ett antal offerter, tar ni snabbt ställning till det bästa erbjudandet och besöker bilverkstaden. För att komma i ett bättre förhandlingsläge ser även ni när något är fel på bilen.

På Riiport live får du en överblick över alla bilar och kan administrera körjournaler. Körjournalerna exporteras enkelt till pdf eller Excel.