Körjournal
Få total kontroll över bilflottan. Marknadens mest kraftfulla körjournal är här - Riiport.

Med Riiport får alla en komplett körjournal där körinformation uppdateras i realtid – all viktig information om bilen och körjournalen finns samlad på www.riiport.com. Riiport är utvecklad för företag med bilflottor liksom för den privata bilisten.

Företag kan känna sig säkra att använd Riiport eftersom den är godkänd som underlag för rapportering till Skatteverket. I enlighet med PUL kommunicerar Riiport inte via GPS. Läs mer under, Personlig integritet.

• Tid vid start och stopp
• Mätarställning vid start och stopp
• Körsträcka
• Serviceinformation
• Tjänst/privat – välj direkt i bilen


Bilägaren har även möjlighet att slå ihop flera resor liksom att dela upp resor. Körjournalen kan även exporteras till Excelfiler och pdf.

Riiport är fullt korrigerbar (mätarställning, datum, privat/tjänst, text, slå ihop/dela upp resor).

Förvalda destinationer är en funktion som är styrd av tid och datum. Exempelvis, alla resor som körs 1-5 kilometer mellan 7:45 och 8:15 på vardagar är till jobbet och räknas då som arbetsrelaterade resor. Ett annat exempel kan vara, alla resor, oavsett avstånd eller klockslag, som sker under lördag och söndag märks som privata.

För att enklare hålla ordning på resorna kan bilägaren välja att få påminnelse till den privata e-posten.

Informationen från Riiport ska ses som ett underlag men kan behöva kompletteras. Eftersom Riiport skickar information via SIM-kort och är beroende av mobiltäckning kan det ibland innebära att det blir en fördröjning av skickad information. Så fort det finns täckning skickas informationen till riiport.com