Diagnos
Riiport är även ett diagnosverktyg som avläser och raderar felkoder i bilen. Med Riiport får företaget ett bättre utgångsläge gentemot bilverkstäderna. Information om bilens status är ständigt uppdaterad via trådlös överföring (GPRS) från bilen till www.riiport.com.

När en felkod uppkommer får företaget direkt en indikation på Riiport live i form av både en felkod och en beskrivande text, i de fall de är tillgängliga. De abonnerande bilverkstäderna kan också se när någon av bilarna får en felkod eller när det är dags för service.

På Riiport live kommunicerar ni med bilverkstäderna. Kommunikationssätt på Riiport live kan vara antingen via privata e-posten eller sms. De anslutna bilverkstäderna skickar komplett offert med prisförslag till er via Riiport live. Därefter tar ni snabbt ställning till vilket erbjudande som är mest fördelaktigt och besöker bilverkstaden.

Med Riiport undviker ni onödiga kostnader för bilservice och använder företagsbilarna mer effektivt.